top of page

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ

 

2008

 

 • Ռուբեն Ադամյան «Համեմատությունների գրաֆների ներկման խնդիրների հետազոտում եւ ալգորիթմների մշակում» (pdf  271kb)

 • Վահան Տողանյան «Բուլյան եւ ստոխաստիկ համակարգեր եւ դրանց կիրառությունները» (pdf  1mb)

 • Սուրեն Բալիկյան «Գրաֆների լոկալ հավասարակշռված 2-տրոհումների մասին» (pdf  434kb)

 • Ալեքսանդր Մանուկյան «Построение алгебраических многосеточных переобуславливателей для конечноэлементных аппроксимаций эллиптических уравнений»(pdf  273kb)

 • Խալիլ Շահբազփուր «Խմբերին իզոտոպ քվազիխմբեր (լատինական   քառակուսիներ)» (pdf  1.01mb)

 

2009

 

 • Արամ Նիգիյան «Ծրագրավորման պրոցեդուրային լեզուների եւ ոչ դետերմինացված վերջավոր ավտոմատների տրամաբանական մոդելավորում» (pdf  217kb)

 • Սոնա Ալեքսանյան «Ֆորմալ համակարգերում արտածումների բարդությունների հետազոտում» (pdf  158kb)

 • Գուրգեն Հրաչյան «Ֆունկցիոնալ ծրագրերի հիմնական սեմանտիկայի մասին» (pdf  282kb)

 • Արթուր Ղանդիլյան «Երկուական կոդեր ադիտիվ կապի գծերում» (pdf  181kb)

 • Վահրամ Մարտիրոսան «Построение алгоритма псевдообращения двухдиагональных матриц и исследование вопросов его распараллеливания» (pdf  165kb)

 • Հակոբ Գրիգորյան «О методе решения одного класса сингулярных интегральных уравнений и его применении к прикладным задачам» (pdf  261kb)

 

2010

 

 • Գագիկ Քթրյան «Բազմաչափ բազմանդամային միջարկման եւ Գասքա-Մաեզթուի վարկածի վերաբերյալ»(pdf 231 kb)

 • Հակոբ Ասլանյան «Անլար ցանցերի մաթեմատիկական մոդելներում ալգորիթմական խնդիրների հետազոտում» (pdf 162 kb)

 • Հովհաննես Նուրիջանյան «Գծայնացվող ծածկույթների բարդության վերաբերյալ» (pdf 227 kb)

 • Տիգրան Տոնոյան «Օպտիմիզացման խնդիրներ առանց լարի ցանցերում» (pdf 173 kb)

 • Ջաֆար Փաշազադե «Իդեմպոտենտ հանրահաշիվների բազմանդամների բնութագրումը: Դե Մորգանի երկկիսախմբեր եւ եռակիսախմբեր» (pdf 172 kb)

 

2011

 

 • Արա Առաքելյան «Ֆունկցիոնալ ծրագրերի տիպային կոռեկտության մասին» (pdf 217 kb)

 • Գոռ Ղազարյան «Առանց տիպերի ֆունկցիոնալ ծրագրերի ձեւափոխությունների եւ նրանց պրոցեդուրային սեմանտիկաների մասին» (pdf 228 kb)

 • Հակոբ Նալբանդյան «Տեղադրության կանոնի տարատեսակների էֆեկտիվությունը դասական եւ ոչ դասական տրամաբանական համակարգերի համար» (pdf 305 kb)

 • Գրիգոր Ավագյան «Բազմաչափ բազմանդամային միջարկման եւ կորերի հատման կետի պատիկության որոշ հարցերի մասին» (pdf 575 kb)

 • Վահագն Մինասյան «Առցանց ալգորիթմական մոդելներ տվյալների մաքսիմալ կանոնավորված ենթակառուցվածքի խնդիրներում» (pdf 211 kb)

 • Խեիրոլլահ Ռահսեփար Ֆարդ «Լագրանժի միջին արժեքներով բազմաչափ միջարկման վերաբերյալ» (pdf 176 kb):

 

2012

 

 • Ամիր Ռանջբար «Հանրահաշվական բազմացանցային վերապայմանավորիչների համեմատական վերլուծությունը ցանցի խտացման տարբեր արագություններիհամար» (pdf 292kb)

 • Լեւոն Հայկազյան «Տրամաբանական ծրագրավորման որոշ ալգորիթմական պրոբլեմների մասին» (pdf 108 kb)

 • Լուսինե Սարգսյան «SLDNF-ռեզոլյուցիայի մասին ժխտումով տրամաբանական ծրագրավորման մեջ» (pdf 503 kb)

 • Սերգեյ Աբրահամյան «Վերջավոր դաշտերի վրա անվերածելի, նորմալ եւ տեղադրության բազմանդամների կառուցման եղանակներ» (pdf 486 kb)

 • Լեւոն Ռաֆայելյան «Ճշգրիտ հանգույցների կոնստրուկցիաներ հանրահաշվական կորերի վրա» (pdf 542 kb)

 • Սեւակ Բադալյան «Անկախության թվի հետազոտումը ընդհանրացված ցիկլերի ուժեղ արտադրյալի համար» (pdf 563 kb)

 • Աշոտ Աբաջյան ««Բարդ որոշելի» բանաձեւերի արտածումների բարդությունները ասույթային հաշվի համակարգերում» (pdf 226 kb)

 • Արման Գասպարյան «Յակոբիի բազմանդամներով վերլուծությունների զուգամիտության արագացման ալգորիթմներ» (pdf 261 kb)

 • Արսեն Մոկացյան «Անլուծելիության աստիճաններ եւ միթոտիկություն՝ ըստ թույլ (T- եւ wtt-) եւ աղյուսակային հանգեցումների» (pdf 392 kb)

 

2013

 • Արգիշտի Մալինյան «n-անկախ հանգույցների բազմությունների վերաբերյալ» (pdf 525kb)

 • Հայկազ Դանոյան «Դիսկրետ էքստրեմալ խնդիրների հետազոտում» (pdf 1.08 mb)

 • Արմեն Սողոյան «Հաշվողական խմբերի տեսության մեթոդների կիրառումը ծածկագրման մեջ» (pdf 336kb)

 

2014

 • Հովհաննես Սարգսյան «Օրիենտացված գրաֆների գագաթային համարակալում» (pdf 698kb)

 • Ռուզան Հովհաննիսյան «Հանրահաշվական բազմամակարդակային վերապայմանավորիչների կառուցումը փոքրագույն քառակուսիների մեթոդում» (pdf601kb)

 • Նուրի Սուլեյմանի «Բեզիեյի կորերով տվյալների մոտարկման ալգորիթմների մշակում» (pdf754kb)

 

2015

 • Նարինե Դավթյան «Որոշ դասերի գրաֆների ճիշտ կողային ներկումների բազմության մեջ միջակայքային սպեկտրով գագաթների թվի էքստրեմալ արժեքներիմասին» (pdf 952 kb):

 

2016

 • Ներսես Խաչատրյան «Գրաֆների միջակայքային տոտալ ներկումներ» (pdf 714 kb):

 • Ռաֆայել Քամալյան «Գրաֆների ներկումներ լոկալ պայմաններով» (pdf 1.34 mb):

 • Սոֆիկ Թորոյան «Πn-ճշգրիտ եւ Πn-անկախ հանգույցների բազմությունների վերաբերյալ» (pdf 1.02 m):

2017

 • Վահագն Բայրամյան «n-ճշգրիտ եւ GCn բազմությունների նոր հատկության վերաբերյալ» (pdf 792 kb):

 • Հրանտ Խաչատրյանի «Գրաֆների միջակայքային կողային ներկումների հետազոտում» (pdf 273 kb):

 • Ռաֆայել Քամալյան «Գրաֆների ներկումներ լոկալ պայմաններով» (pdf 631 kb):

2018

 • Արման Ճիտոյան «Տրամաբանական որոշ համակարգերում արտածումների բարդության գնահատականների ճշգրտումը» (pdf 3.78 mb)

 • Աշոտ Մինասյան «Գծայնացվող ծածկույթներ վերջավոր դաշտերում» (pdf 320kb)

2019

 • Դավիթ Սարգսյան «Դիսկրետ կոմբինատոր խնդիրներ վերջավոր դաշտերում» (pdf)

 • Դավիթ Գրիգորյան «Տիպիզացված ֆունկցիոնալ ծրագրերի իրականացման մասին» (pdf)

bottom of page