top of page
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  1. Ս.թ. հուլիսի 23-ին ժամը 10:30-ին ԵՊՀ Ինֆորմատիկայի եւ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուկտետի 204 լսարանում տեղի կունենա Դավիթ Սարգսյանի «Դիսկրետ կոմբինատոր խնդիրներ վերջավոր դաշտերում» Ա.01.09. «Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա եւ մաթեմատիկական տրամաբանություն» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության կրկնակի քննարկումը (սեղմագիր):

bottom of page